Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

Bestuurssamenstelling


P. Ketelaar, vice-voorzitter
R. Dekker-Kale, secretaris
T. Rijerkerk, penningmeester

 

 

ANBI gegevens

 

De ANBI gegvens zijn hier te vinden.