Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

Maulabakhsh

Maulabakhsh, 1833-1896

Grootvader van Inayat Khan

Maulabakhsh kwam van een Brahman familie en zijn naam was Viijazji, maar op jonge leeftijd werd hij moslim. Hij verwierf grote faam in heel India doordat hij theorie en praktijk van de Noord- en Zuid-Indiase muziek in een notatiesysteem zette, en een methode van hervorming in muziek uitzocht.

Het verhaal gaat dat hij (op onbekende leeftijd) naar de stad ging van een groot musicus, Ghasit Khan, en daar hoorde dat deze geen leerlingen aannam. Hij zocht uit wanneer de Ustad’s dagelijkse praktijk was  - middernacht tot de ochtend – en sloot vriendschap met de portier die een opiumschuiver was, en spendeerde de nachten met hem. Als hij dan thuis kwam ging hij oefenen en na een tijdje gingen mensen zich er over verbazen dat zijn stem zo op die van de meester leek; en de meester wilde wel eens horen wie zijn rivaal was. Hij vroeg de jonge man: ‘Wie is je leraar?’ ‘Dat kan ik niet zeggen’.  Na enig aandringen antwoordde de jonge man: ‘Ik ben bang, dat ik als ik het zeg, ik geen les meer krijg van mijn leraar’. Ghasit Khan was verontwaardigd: ‘Wat voor leraar is dat, die zijn leerling verbiedt te zeggen wie zijn leraar is?’ Hij moest de waarheid wel zeggen, en  werd de leerling van de Ustad, die, zoals het verhaal gaat, onder de indruk was van de persoonlijkheid van deze jonge man.

 

Maulabakhsh houseMaulabakhsh House

In Baroda stond een groot huis met een grote binnenplaats, het Maulabakhsh House. Het bood onderdak aan familie en bedienden. Inayat Khan is hier geboren en wordt in dit huis herdacht.

 Tekening van Reinder Visscher