Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

 

Baron van Hardenbroek van Ammerstol

Wat mij het meest heeft getroffen in de eerste lezingen die ik van hem meemaakte, was het volgende: Als men van wie ook op godsdienstig-filosofisch gebied een preek of lezing bijwoont, rijzen er bijna steeds onbeantwoorde vragen en schijnen er sommige punten duister te zijn. Ook gedurende zijn lezingen rezen er vragen in je op, maar nu was het merkwaardige dat deze vragen steeds in dezelfde toespraak nog beantwoord werden (nog voor zij gesteld konden worden). Het was altijd een afgerond geheel wat hij gaf en dat boeide uitermate en was voor mij het kenmerk van het ware. Ik dacht, en waar mij bleek, talloze anderen met mij ,”Daar heb ik nou altijd op zitten wachten; dit bevredigt.” Als men na zo’n lezing met anderen van gedachten wisselde, bleek dat ook zij vragen hadden voelen opkomen en er ook het antwoord op gekregen hadden, en dikwijls waren het totaal verschillende vragen. …….


Mijn moeder overleed in 1927. Als ik mij herinner dat zij na haar zo heel moeilijke leven, na het vele leed dat zij ondervond, is opgeleefd en met welk een volkomen  overgave en blijde berusting zij is heengegaan, blijkt daaruit wel heel duidelijk welk een genezende kracht er van deze grote mens uitging. Hij toonde steeds een warme belangstelling in zijn mureeds; niets menselijks was hem vreemd.  Hij kon zich geheel inleven in de moeilijkheden die anderen ondervonden, als had hij deze zelf ondervonden. Het was in de eerste plaats haar mureed-zijn, dat haar zoveel kracht schonk en dat maakte dat zij voor velen veel heeft kunnen zijn.