Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

 

Musharaff Khan

1895-1967

 

Uit een toespraak van Musharaff Khan in 1960:

Toen Pir-o-Murshid ons huis verliet, zei hij me: "Waar ik ook heen zal gaan, daar zul je me volgen." En dat is uitgekomen.

Na zes maanden werd ik naar New York geroepen om mij bij Pir-o-Murshid te voegen; dat wil zeggen: "Hij ging in september 1910 en ik volgde in februari."

In het huis van Moulabakhs ontvingen wij de ware Soefi opvoeding. Wij werden naar de Hindoe school gestuurd om hun godsdienst, hun filosofie en hun dichtkunst te bestuderen.

Toen Pir-o-Murshid speelde en zong voor de Nizam van Hyderabad, de heerser over een land zo groot als Frankrijk, die tevens mysticus en dichter was, was deze zeer getroffen door de muziek van Pir-o-Murshid, en vroeg hem: "Wat is het in uw muziek dat mij zo diep heeft geroerd en getroffen?" Hij antwoordde: "Hoogheid, muziek is mijn religie. Ik leef in die sfeer en in dat abstracte geluid, dat voor mij alles in het leven is." Hij ontving toen een groot geschenk. een ring met een smaragd, en de Nizam gaf hem de titel van Tansen, een wonderbaarlijke zanger in de tijd van Keizer Akbar.

En hier zien we dan zijn gevoel van bescheidenheid in de wijze waarop hij het bericht van zijn groot succes aan zijn vader zond; hij vroeg aan een van zijn vrienden om over zijn groot succes te schrijven en de eer die hem te beurt was gevallen. Hij hield er niet van om rechtstreeks te schrijven: "Ik heb deze roem geoogst en deze gift ontvangen." Maar op die indriecte manier bracht hij zijn ouders op de hoogte van zijn successen in verschillende delen van India.

En in dat land van Hyderabad werd hij ingewijd door zijn geestelijke gids, die hem in zijn leven een nog diepere inspiratie gaf.