Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

 

Murshida Rabia Martin

17 april 1911 schreef Mrs Ada Martin, in San Francisco, een brief aan Prof. Inayat Khan, waarvan dit het begin is:

 

"Geachte Heer,

Ik wil uitdrukking geven aan mijn grote vreugde en waardering voor uw mooie en wetenschappelijke uitleg van muziek, waarvan ik gisteren het genoegen had om naar te luisteren. Ik kan aan niets anders denken, want ik heb jaren lang gewacht op iemand die in het publiek de waarheid kon vertellen over alle kunst, of dit nu muziek is, schilderkunst of dichtkunst. Ik heb me altijd verwonderd over het ontbreken van begrip die in de mind van de meerderheid van mensen bestaat die zelf muziek onderwijzen; zij geven niet eens een hint aan studenten, dat de eerste stap op de weg naar zelf-ontwikkeling haar basis moet vinden in de spirituele weten, welke richting iemand ook volgt."

 

Als gevolg hiervan kwam een contact tot stand die leidde tot haar inwijding, waarbij ze de naam Rabia ontving. Zij was de eerste mureed van Inayat. Een uitgebreide correspondentie volgde, waarvan zijn brieven bewaard zijn gebleven, die van haar helaas niet. Inayat Khan kwam pas in 1923 weer terug in Amerika en nog eens in 1926. al die tussenliggende tijd heeft Murshida Rabia haar werk gedaan.

Op de eerste zomerschool na februari 1927, het overlijden van Hazrat Inayat Khan, vond er een ongelukkig incident plaats waarbij Murshida Rabia niet geaccepteerd werd als opvolger van Inayat Khan, wat zij zelf blijkbaar wel verwachtte, als eerste Murshida. Zij overleed in 1944, nadat zij het land en de soefi organisatie overgedragen had aan Meher Baba.

Samuel Lewis beschouwde het aanvankelijk als zijn taak om Murshida Rabia bij te staan, maar trok zich in 1946 terug. In de zestiger jaren wordt hij de 'spiritual teacher of the hippies'  met de Dansen voor Universele Vrede en de Sufi Ruhaniat International is daar het logische gevolg van geworden, met Murshid Sam als leider, die in 1971 is overleden.

 

Vanaf eind jaren '90 maakt de Ruhaniat deel uit van de Federation of the Sufi Message of Hazrat Inayat Khan.