Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

op bezoekNa de avondlezing, als alle mureeds weg waren, ging Sirdar met Murshid uit naar het laatste straatje van het dorp, een paar stappen verder dan waar we woonden. Daar was één van de gehuurde huizen. Het was maar een heel klein vissershuisje en het was gehuurd voor de Heer en Mevrouw Cnoop Koopmans, omdat de Heer Cnoop Koopmans erg ziekelijk was en te bed moest blijven, terwijl Mevrouw wél naar de lezingen kon gaan. Murshid ging dan 's avonds laat een bezoek brengen aan de zieke. Sirdar begeleidde Murshid tot aan het begin van dat zandige straatje, waar een lantaarn was,die het pad een beetje belichtte. Murshid liep dan heel alleen naar dat huisje en klopt er zacht aan de deur en bleef er enige tijd binnen. Sirdar wachtte op Murshid bij de lantaarn.