Soefi Museum

Stichting Soefi Museum Pir-o-Murshid Musharaff Khan

 

Swami Trigunatita

3 augustus 1911

de Hindu Tempel, San Francisco, California

aan Prof. Inayat Khan uit India, New York City

 

TOT HET PUBLIEK

Wij willen in enkele woorden uiting geven aan de waardering die wij in ons hart voelen voor Professor Inayat Khan: Als regel staan wij niemand toe om te spreken vanaf ons Vedanta spreekgestoelte in de Hindoe tempel in San Francisco, tenzij de persoon een bijzondere bekwaamheid en waardigheid heeft. Onze eerste gedachte was om Professor Inayat Khan geen toestemming te geven vanaf ons spreekgestoelte te zingen. Toen we hem echter een vers in ons kantoor hoorden zingen, besloten wij dadelijk hem te laten zingen in onze tempel.

De hem toegestane tijdsduur was slechts een half uur, op zondag 9 april 1911 om half vier in de middag. De aimabele Professor had de gewoonte om zo nederig, waardig en precies te zijn, dat hij aan het einde van het halve uur ons vroeg, of hij niet moest stoppen omdat zijn tijd voorbij was. Maar wij genoten zo van zijn zang, het bespelen van de Vina, en zijn duidelijke, indrukwekkende en practische uitleg van de kunst en wetenschap van Hindoe muziek, dat wij hem alleen maar konden verzoeken of hij zo vriendelijk zou willen zijn voort te gaan met woord en spel. De Professor vergeet zichzelf wanneer hij zingt of speelt of uitlegt, zo gaat hij er in op. Wij vroegen hem ons te willen begunstigen met twee uitvoeringen op de volgende zondag, hetgeen hij deed en wat voor ons een groot voorrecht was.

De Engelse optekening van de vele Hindoe liederen, die hij zo vriendelijk was te maken en cadeau gaf aan de Hindoe tempel, als leerstof voor de Amerikaanse en Engelse studenten voor wie hij zich zoveel moeite getroostte, waren zo eenvoudig, melodieus en leerzaam. Wij hopen van harte dat de gehele Westerse wereld de weldaad zal ondervinden van de mooie lessen in Hindoe muziek. Niemand zou ze mogen missen. Niet alleen zijn muziek heeft een bekorende invloed op mensen, maar zijn blijmoedig gezicht, zijn vriendelijke en liefhebbende gezindheid en heilige karakter, kan nooit worden vergeten door iemand die eenmaal met hem in contact is gekomen.   Moge God hem zegenen.

In onze diepe dankbaarheid jegens hem is het ons een groot genoegen hem heden de Gouden Medaille te sturen die hierbij gaat, uit naam van zijn vrienden in Amerika. Professor Inayat Khan is de eerste Hindoe musicus die uit India is gekomen naar Amerika om Hindoe muziek te onderwijzen. Moge deze Medaille een aandenken zijn van een historisch feit.